Praktijkgebied IE | Powered by Legal Intelligence

Bronnen

In de databank Praktijkgebied IE vindt u wetgeving, jurisprudentie, tijdschriften en (achtergrond)artikelen op het rechtsgebied Intellectuele Eigendom.

Publieke bronnen
- Rechtspraak.nl
- Wetten.nl
- Overheid.nl
- EUR-Lex en curia, waaronder: Gerecht (van Eerste Aanleg) EU en HvJ EU/EG
- EHRM

Weblogs
- Achtergrondartikelen en commentaren IE-Forum.nl vanaf 1 januari 2006
- Achtergrondartikelen en commentaren IT en Recht vanaf september 2010*

Tijdschriften
- Tijdschrift Auteurs-, Media- en Informatierecht (AMI), vanaf 2003
- Tijdschrift Berichten IE (voorheen Bijblad) vanaf 2010, incl. het complete archief van het Bijblad (1933 – 2010)**
- Tijdschrift BMM bulletin (vanaf jaargang 2003)*

Boeken, bij deLex verschenen vanaf 2005
- Merkenrechtspraak HvJ EG / EU - Dirk Visser*
- BVIE-boekje
- Collectief beheer, toezicht en geschillenbeslechting - VvA
- Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken - Mirjam Elferink, Allard Ringnalda
- Commercieel portretrecht - Dirk Visser (red), e.a.
- Leidse IE-almanak - Dirk Visser (red), e.a.
- Licentieweigering als misbruik van machtspositie - Sophie van Loon
- Merk, god en verbod - Caspar van Woensel
- Recht op de Man - Prof. mr. F.W. Grosheide
- Smaad door de Staat - Wouter Hins
- Een eigen oorspronkelijk karakter (Spoorbundel) - Prof. D.J.G. Visser, D.W.F. Verkade
- Volgrecht - Mr. R.J.Q. Klomp
- Dutch Patents Act 2010 - Nederlandsch Octrooibureau*
- De Europese uitdaging voor rechtspraak, rechtswetenschap en onderwijs - Jan Brinkhof
- Te intellectuele eigendom - Prof. D.J.G. Dirk Visser, G. de Jager
- Documentatie van Cultureel Erfgoed in juridisch perspectief - CIER-reeks
- Ongeoorloofde mededinging,marktmacht en marktomstandigheden - D.W.F. Verkade
- European Copyright Code - The Wittem Project - o.a. Prof. A.A. Quaedvlieg, Prof. D. Visser, Prof P.B. Hugenholtz
- Waarom is Bio- Claire beschrijvend en Aquaclean niet? - Tomas Westenbroek
- Motiveren in IE-zaken - Dirk Visser
- Film voor de Rechter - Roland Wigman en Wendela Bierman
- The relationship between national and Community trademark law - Prof. mr. T. Cohen Jehoram
- De billijke vergoeding bij filmwerken - mr. P. Lindhout*
- Bescherming tegen ambush marketing - Merel Arnoldus*
* (Nog) niet beschikbaar via Rechtsorde
** 1933- 2010 (nog) niet beschikbaar via Rechtsorde

Nieuwsbrief
Een wekelijkse nieuwsbrief met een overzicht van de meest recente IE-jurisprudentie.

Wilt u een (proef)abonnement of een offerte op maat? Stuur een e-mail naar info@delex.nl of bel ons: 020 - 345 22 12.